FPM 2016

23 maja – 4 czerwca 2016
Kolejna edycja Festiwalu to przedsięwzięcie będące pretekstem do rozmowy o życiu współczesnego Rzeszowa, mające na celu podejmowanie nieustannych dyskusji nad kondycją miejskiej polityki w tym zakresie.