SEMINARIUM „WIOSENNE PORZĄDKI – SPRZĄTAMY REKLAMY”
Seminarium dedykowane problematyce porządkowania przestrzeni miejskiej z chaosu reklamowego
w kontekście przygotowań gminy do opracowania kodeksu reklamowego dla miasta Rzeszowa.
 
 

8 czerwca 2018 r., godz. 9:00
Kino Zorza, ul. 3 Maja 28

 
 
9:00 – 9:30 Przywitanie gości przez Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz wprowadzenie
w problematykę seminarium:

– Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
– Kazimierz Ferenc – architekt, urbanista, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
– Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków w Rzeszowie
 
9:30 – 12:00 Panel I
Wystąpienia przedstawicieli polskich miast: Łodzi, Krakowa i Opola. Wskazanie dobrych praktyk
i wymiernych korzyści wynikających z realizacji przez gminy przepisów porządkujących przestrzeń
miejską w ramach przyjętych uchwał krajobrazowych, tzw. „kodeksów reklamowych”, tj. regulacji
w formie aktów prawa miejscowego dotyczących zarządzania reklamą w przestrzeni miejskiej. Wymiana
doświadczeń na poziomie samorządów w zakresie wskazania trudności czy też barier wdrażania i
realizacji przyjętych kodeksów reklamowych.

 
9:30 – 10:30 Prezentacja „Księgi standardów ulicy Piotrkowskiej” oraz założeń uchwały
krajobrazowej Miasta Łodzi
 
10:30 – 11:00 Prezentacja założeń uchwały krajobrazowej Miasta Krakowa
 
11:00 – 11:30 Prezentacja założeń uchwały krajobrazowej Miasta Opola
 
11:30 – 12:30 Przerwa kawowa
 
12:30 – 16:00 Panel II

„Kodeks reklamowy” jako ustawowe narzędzie prawne wspomagające działania gminy w zakresie
właściwego planowania przestrzeni miejskiej i służące porządkowaniu tej przestrzeni poprzez
wprowadzenie unormowanych zasad i standardów odnoszących się do szeroko pojętej reklamy
zewnętrznej.

 
12:30 – 13:00 Prezentacja zasad i standardów umieszczania reklam na obiektach zabytkowych
i w obszarach objętych ochroną konserwatorską

– Anna Fortuna-Marek – historyk sztuki, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddział Terenowy
Rzeszów, członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
– dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki
Lubelskiej, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków
 
13:00 – 14:00 Reklama jako nośnik informacji wizualnej
w przestrzeni miejskiej w ujęciu środowisk twórczych, designerów,
projektantów, specjalistów w dziedzinie sztuk graficznych i liternictwa

– dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Krakowie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracownik naukowy Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek ZPAP
– Małgorzata Kuciewicz – Grupa Projektowa CENTRALA z Warszawy
– Simone De Iacobis – Grupa Projektowa CENTRALA z Warszawy

 
14:00 – 14:30 Przerwa kawowa
 
14:30 – 15:00 Prezentacja „Kodeksu reklamowego dla miasta Rzeszowa” opracowanego przez
zespół studentów Wydziału Architektury Politechniki Rzeszowskiem im. Ignacego
Łukasiewicza.
Opracowanie zawiera część opisową zwizualizowaną w formie
graficznej. Analiza miasta pod kątem istniejących reklam, określenie
niekorzystnych zjawisk w przestrzeni Rzeszowa wynikających z braku regulacji
w zakresie umieszczania reklam na budynkach, w pasach drogowych, skwerach
czy na działkach prywatnych. Podział miasta na strefy wraz z przypisanymi im
propozycjami zindywidualizowanych zapisów regulujących kwestie lokalizacji
reklam, jak również ich ilościowe i jakościowe standardy.
– dr inż. arch. Rafał Mazur – Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i
Architektury
 
15:00 – 16:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium

 
 
 
Aby zapisać się na wydarzenie kliknij TUTAJ.