W ramach Festiwalu Przestrzeni Miejskiej odbędą się dwa spacery tematyczne po Rzeszowie z cyklu o tytule: „Historia Rzeszowa zabytkami pisana”.

Spacer 1: sobota 9.06, godz. 16:00 – 18:00 – “Podróż do dawnego Rzeszowa śladami zabytkowej architektury: Rzeszów w okresie autonomii galicyjskiej” (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków) / miejsce start: fosa Zamku Lubomirskich.

Spacer 2: niedziela 10.06, godz. 16:00 – 18:00 – “Podróż do dawnego Rzeszowa śladami zabytkowej architektury: Rzeszów w okresie międzywojennym” (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków) / miejsce start: Rynek.

Podczas spacerów uczestnicy usłyszą historię naszego miasta „opowiadaną” nietypowo przez autentycznych świadków swoich czasów. Przewodnikami w tej swoistej podróży w czasie będą więc zachowane obiekty architektury, będące dawniej siedzibami urzędów, szkół, banków itp., tworzące przestrzeń codziennego życia mieszkańców Rzeszowa w czasach autonomii galicyjskiej, a następnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Celem spacerów jest zwrócenie uwagi na otaczającą nas na co dzień przestrzeń miejską oraz odkrycie zapisanych w niej historii.

 
 
 
Aby zapisać się na wydarzenie kliknij TUTAJ.